Välkommen till e-tjänsterna för examinander!

Logga in i e-tjänsten

I denna tjänst kan du beställa tjänster som berör betyg eller lämna in en begäran om omprövning. Läs mer om betygstjänsterna på nämndens webbplats.

Tjänsten är ämnad för examinander och personer som avlagt studentexamen eller prov som hör till examen.

Gymnasierna sköter sina ärenden i en separat tjänst.

Logga in i tjänsten med bankkoder eller mobilcertifikat (Suomi.fi-identifieringstjänsten).

Logga in i e-tjänsten