Välkommen till e-tjänsterna för examinander!

Logga in i e-tjänsten

I denna tjänst kan du beställa en avskrift eller översättning av ditt studentexamensbetyg eller lämna in en begäran om omprövning.

Tjänsten är ämnad för examinander och personer som avlagt studentexamen eller prov som hör till examen.

Gymnasierna sköter sina ärenden i en separat tjänst.

Logga in i tjänsten med bankkoder eller mobilcertifikat (Suomi.fi-identifieringstjänsten).

Logga in i e-tjänsten